Pågående arbeten november 2016

Gasklocka 4. Bild: Exploateringskontoret

Den planerade rivningen av plåtgasklockan har försenats och beräknas komma igång om cirka 3-6 månader och därefter följer markreningsarbeten. Byggnation av gång- och cykelväg pågår på Madängsgatan i andra etappen Västra samt färdigställande av Storängstorget. Ombyggnationen av Södra kajen i Södra Värtan har nu startat.

Byggnation av gång- och cykelväg samt planteringslådor har startat på Madängsgatan i andra etappen Västra, och färdigställs under våren 2017. En del av Madängsgatan är stängt för trafik under delar av byggtiden. Mer information om arbetena

Färdigställande av Storängstorget pågår och invigning beräknas ske till våren 2017. Under november och december utförs plantering av gatuträd för resterande del av etappen.

Arbeten med en ny kantsten vid refugen i korsningen Bobergsgatan/Norra Fiskartorpsvägen kommer att pågå under december.

Den planerade rivningen av plåtgasklockan (gasklocka 4) har försenats eftersom upphandlingen av rivningsarbetet har överklagats. Arbetena beräknas komma igång om cirka 3-6 månader och därefter följer markreningsarbeten. Husbyggnation kan tidigast starta efter årsskiftet 2017/2018.

Ombyggnationen av Södra kajen i Södra Värtan har startat på delen från Frihamnspiren till Malmvägen. Arbetena omfattar bland annat spont- och pålningsarbeten, betongarbeten,ledningsarbeten samt markrening och beräknas pågå till sommaren 2018. Läs om arbetena

Läs mer om pågående arbeten