Pågående arbeten

Storängstorget i andra etappen Västra. Bild: Exploateringskontoret

Plåtgasklockan (gasklocka 4) kommer att rivas men upphandlingen av rivningsarbetet har överklagats och därför är det oklart när arbetet kan starta. Byggnation av gång- och cykelväg pågår på Madängsgatan i andra etappen Västra samt färdigställande av Storängstorget. Under våren 2017 börjar rivningsarbetet invändigt i Mätarehuset i Gasverket. Ombyggnationen av Södra kajen i Södra Värtan pågår till sommaren 2018.

Byggnation av gång- och cykelväg samt planteringslådor pågår på Madängsgatan i andra etappen Västra, och färdigställs under våren 2017.

Färdigställande av Storängstorget pågår och invigning beräknas ske till våren 2017.

Upphandlingen av rivningsarbetet av plåtgasklockan (gasklocka 4) har överklagats och därför är det oklart när arbetet kan starta. Husbyggnation kan tidigast börja efter årsskiftet 2017/2018.

Under våren 2017 börjar rivningsarbetet invändigt i Mätarehuset i Gasverket som blir en klätterhall för nybörjare och elitklättrare. Verksamheten beräknas öppna hösten 2018. Läs mer om Mätarehuset 

Kätterverket (Hus 7) i Gasverket. Bild: ExploateringskontoretKlätterverket, (Mätarehus, Hus 7) i Gasverket. Bild: Exploateringskontoret

Ombyggnationen av Södra kajen i Södra Värtan pågår på delen från Frihamnspiren till Malmvägen. Arbetena omfattar bland annat spont- och pålningsarbeten, betongarbeten, ledningsarbeten samt markrening och beräknas pågå till sommaren 2018.

Läs mer om pågående arbeten i området