Pågående arbeten

Under sommaren 2017 genomförs ombyggnation och finplanering av korsningen Bobergsgatan/Lövängsgatan/Jaktgatan. Arbetena omfattar upphöjning av korsningen och nya ytskikt med smågatsten.
Gasverkets busshållplats i norrgående riktning kommer byggas i sitt slutliga läge utmed kvarteret Björnlandet i etapp Västra.
Arbeten med korsning och nytt läge för busshållplats planeras vara klara den sista augusti.

Hästhagsparken och området nedanför bergslänten i Hjorthagsparken finplaneras med gång- och cykelväg, gräsytor, fuktstråk och planteringar. I parken blir det också sju statyer av konstnären Kirsten Ortwed. Arbetet pågår fram till årsskiftet. Här kan du ladda ner program för uppdaterade delar i Hjorthagsparken. Utformningen kan komma att ändras.

Körvägar och gångytor intill kvarteret Björnlandet finplaneras under samma period. Mer information och illustration finns under pågående arbeten i Hjorthagen för etapp Västra.

Under sensommaren/hösten 2017 är det byggstart för bostäder och förskola i etapp Jackproppen.

Sprängningsarbeten utförs i samband med breddning av Gasverksvägen och sker på sträckan längs idrottsplatsen och Rådjursstigen. Detta arbete pågår fram till november 2017. Sprängningar kommer också att ske under byggnationen av den nya skolan. Läs mer om Gasverket

En entreprenör har utsetts för rivning av plåtgasklockan (gasklocka 4). Rivningsarbetena kan komma igång under augusti och under våren 2018 kan markrening utföras. Husbyggnation kan tidigast starta hösten 2018.

I den västra delen av etapp Brofästet har husproduktion startat och vid årsskiftet beräknas resterande del påbörjas. Husproduktionen beräknas bli färdigställt cirka 2019.

Den nya hundrastgården nedanför Kontorsvillan beräknas stå klart den 30 juni.

Läs mer om pågående arbeten i området