Pågående arbeten

Under våren och sommaren 2017 genomförs ombyggnation och finplanering av korsningen Bobergsgatan/Lövängsgatan/Jaktgatan. Arbetena omfattar upphöjning av korsningen och nya ytskikt med smågatsten.

Hästhagsparken och området nedanför bergslänten i Hjorthagsparken finplaneras med gång- och cykelväg, gräsytor, fuktstråk och planteringar. I parken blir det också sju statyer av konstnären Kirsten Ortwed. Arbetet pågår fram till årsskiftet. Här kan du ladda ner program för uppdaterade delar i Hjorthagsparken. Utformningen kan komma att ändras.

Körvägar och gångytor intill kvarteret Björnlandet finplaneras under samma period. Mer information och illustration finns under pågående arbeten i Hjorthagen för etapp Västra.

Rivning av garagen i etapp Jackproppen inleds i maj 2017 och under sensommar/höst 2017 är det byggstart för bostäder och förskola i etapp Jackproppen.

Sprängningsarbeten utförs i samband med breddning av Gasverksvägen och sker på sträckan längs idrottsplatsen och Rådjursstigen. Detta arbete pågår fram till november 2017. Sprängningar kommer också att ske under byggnationen av den nya skolan.

Schaktarbeten för den nya idrottshallen inleds i maj 2017.

Sanering av Mätarehus, Hus 7 där Klätterverket kommer ha verksamhet har pågått sedan i mars och verksamheten beräknas öppna hösten 2018. Läs mer om Gasverket.

Läs mer om pågående arbeten i området