Loudden

Flygfoto över Loudden. Bild: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret

Här ska ett modernt stadsområde med innerstadskaraktär växa fram. År 2030 ska omkring 4 000 bostäder stå klara på Loudden.

Stockholms kommunfullmäktige har beslutat att all oljehantering på Loudden ska upphöra under förutsättning att ett fullvärdigt alternativ skapas. Containerverksamheten flyttas till Nynäshamn. Därmed begränsas sjöfartstrafiken i Stockholms skärgård och den tunga lastbilstrafiken genom innerstaden.

Här kan du ladda ner tidsplanen för Loudden

Områden

Uppdaterad