Loudden

Flygfoto över Loudden. Bild: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret

Här ska ett modernt stadsområde med innerstadskaraktär växa fram. År 2030 ska omkring 4 000 bostäder stå klara på Loudden.

Stockholms kommunfullmäktige har beslutat att all oljehantering på Loudden ska upphöra under förutsättning att ett fullvärdigt alternativ skapas. Containerverksamheten flyttas till Nynäshamn. Därmed begränsas sjöfartstrafiken i Stockholms skärgård och den tunga lastbilstrafiken genom innerstaden.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Här kan du läsa utredningsbeslutet för Loudden

Tidsplan

Här kan du ladda ner tidsplanen för Loudden för mer information om bygg- och inflyttningstider, antal bostäder och lokalytor.

Områden

Uppdaterad