Forskning och utveckling

I Norra Djurgårdsstaden finns ett fokus på forskning och utveckling och i dagsläget pågår 20 forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU-projekt). Många gånger sker det i samverkan med akademi, forskningsinstitut och näringsliv. Det ömsesidiga lärandet kring hållbart byggande kommer på så sätt fler till godo. Några av projekten beskrivs nedan.

Totalt har 25 miljoner i anslag beviljats för utvecklingsprojekt under 2016.
12 miljoner kronor i externa forskningsanslag från bland annat Energimyndigheten och Vinnova och 13 miljoner kronor av Stockholms stads klimatpengar.

Några FoU-projekt

Uppdaterad