Hållbar stadsutveckling

De övergripande målen med Norra Djurgårdsstaden är att möta stadens växande behov av bostäder samt att vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling. Detta sker genom att omvandla tidigare industrimark till en attraktiv och levande stadsdel med minst 12 000 lägenheter och 35 000 nya arbetsplatser där innovativ miljöteknik främjas.

Pris för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt

C40 Cities Awards 2015I konkurrens med andra stadsutvecklingsprojekt i världen har Stockholm och Norra Djurgårdsstaden vunnit C40 Awards 2015 i kategorin hållbar stadsdel. Priset delades ut på FN:s klimatkonferens i Paris av C40 Cities Climate Leadership group, ett nätverk med stora engagerade städer runt om i världen. Priset är ett kvitto på att Stockholm ligger i framkant i arbetet med hållbar stadsutveckling.

Höjdpunkter

I oktober 2015 testades ett mobilt återbrukscentrum i Norra Djurgårdsstaden. Besökare kunde lämna in kläder och prylar, bygga om sina möbler, ta en kaffe och prata med hållbarhetsexperter under fem dagar. Prototypen är resultatet av en innovationsupphandling.
Goda resultat från engagerade byggherrar: Under 2015 kom de första resultaten från byggnader som tagits i drift i i Norra Djurgårdsstaden. För samtliga byggherrar som redovisat energianvändning i första etappen har siffrorna mycket god marginal till de nationella kraven i Boverkets byggregler.
Tidig dialog gav många bra förslag: Under hösten hölls en tidig dialog om allmänna platser i Kolkajen-Ropsten. Många bra förslag samlades in och har påverkat utvecklingen av stadspark, vattenarena och kajstråk. Dialogen genomfördes på plats i Hjorthagen och som en digital dialog där det gick att kommentera en 3D-modell av området.
Pris för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt: I konkurrens med projekt från hela världen fick Norra Djurgårdsstaden pris för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt. Priset delades ut på FN:s klimatkonferens i Paris av C40 Cities Climate Leadership Group. Priset är ett kvitto på Stockholms ledande roll i arbetet med hållbar stadsutveckling.

Aktuellt