Frihamnen

Flygbild över Frihamnen. Bild: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret

Här ska ett modernt stadsområde med innerstadskaraktär växa fram. I Frihamnen planeras för 1700 bostäder, lokaler för kontor och service.

Den planerade bebyggelsen karaktäriseras av närheten till hamnen. Hushöjder på sex till sju våningar skulle möjliggöra omkring 10 000 nya arbetsplatser i området.

Här kan du ladda ner tidsplanen för Frihamnen

Områden