En flygbild över Norra Djurgården. Foto: Lennart Johansson.
En flygbild över Norra Djurgårdsstaden. Foto: Lennart Johansson.

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Ett av stadens utpekade miljöprofilområden.


 

Nyheter

Karta och fakta

Hållbar stadsutveckling

Mer om

Områden

Pågående arbeten

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Martin Ottosson

Kommunikationsstrateg, Exploateringskontoret

För pressfrågor

Följ oss

Informationsmaterial

Studiebesök

Området idag

  • Färdigbyggda bostäder cirka

    2000

    Totalt planeras för 12 000 nya bostäder.

  • Totalt har mark för cirka

    5100

    bostäder anvisats och fördelats på 51 byggherrar.

In English

Stockholm is growing rapidly and 140,000 new homes are planned by 2030. Stockholm Royal Seaport is the largest urban development area in Sweden with 12,000 new homes and 35,000 workplaces. Planning work started in the early 2000s and the new city district will be fully developed around 2030. Read more about Stockholm Royal Seaport in English