Många flervåningshus, varpå några sticker upp som skyskrapor. I närbild skog och grönska. Foto: Lennart Johansson

Kista

Kista är en av fem stadsdelar i Rinkeby-Kista stadsdelsområde.