Bro över väg i Husby, träd, lägenhetshus och två män som går över bron.
Foto: Malcolm Johansson

Husby

Husby är en av fem stadsdelar i Rinkeby-Kista Stadsdelsområde