En skogsväg. Längs vägen växer vitsippor. Foto: Lennart Johansson

Hansta

Hansta är en av fem stadsdelar i Rinkeby-Kista Stadsdelsområde.