Program för parker, torg och naturmark i Årstadal
Program för parker, torg och naturmark i Årstadal

Årstadal - Parkprogram

När Årstadal byggs ut ökar behovet av parker, torg och naturmark. Parkprogrammet är stadens förslag på hur nya parker kan byggas och existerande grönområden utvecklas.

Bakgrund

Parkprogrammet visar hur parksituationen i den nya täta stadsdelen Årstadal planeras - nu när de sista utbyggnaderna är på  väg att genomföras. Programmet innehåller idéer för utveckling av nya parker och torg, existerande parker, naturmarker och sambandet mellan dem. Ladda ner och läs programmet här.

Parkerna kommer att byggas i flera etapper och när de planeras vara klara framgår i varje projekts webbplats.

Årstadal har vuxit fram i snabb takt de senaste åren och antalet boende kommer mer än fördubblas inom ett par år. Färdigbyggt kommer det att bo ungefär 14 000 invånare här och ca 1 800 barn kommer att gå i förskolan. Ännu fler barn kommer att gå i grundskolan. Förskolorna och skolorna nyttjar parkerna för sin dagliga uteverksamhet, då de egna gårdarna är små.

Sett till dagens behov är nuvarande parkerna för få och små, med ett hårt slitage som resultat. För att kunna erbjuda tillgång till fina parker och en acceptabel utevistelse för skol- och förskolebarn i Årstadal planeras nu en rejäl satsning på parker, torg och naturmark.

Parkprojekt i Årstadal

Parkerna kommer att byggas i flera etapper och när de planeras vara klara framgår om du läser i respektive projekt.

Nyheter

Kontakt

Har du frågor kring "Program för parker, torg och naturmark i Årstadal" går det bra att kontakta:

Lars Fyrvald

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad