Bild på en park vid ett par lägenheter. Foto: Lennart Johansson
Bild på en liten park vid ett par lägenheter

Ladugårdsgärdet

Ladugårdsgärdet är en av fem stadsdelar i Östermalm stadsdelsområde.