Lägenheter med ett stort träd vid sidan om. Foto: Lennart Johansson

Fagersjö

Fagersjö är en av stadsdelarna i Farsta stadsdelsområde.