Flervåningshus omgivet av grönska. Foto: Lennart Johansson

Akalla

Akalla är en av fem stadsdelar i Rinkeby-Kista Stadsdelsområde.

Nyheter

Karta över stadsdelen Akalla.