Områden

På Stockholm växers webbplats har vi olika typer av områden: stadsdelsområden, stadsdelar och programområden. Stockholms stad består av totalt 14 stadsdelsområden. De består i sin tur av olika stadsdelar. I vissa områden pågår många projekt som hänger ihop med varandra. Ett sådant område kallar vi programområde.

Uppdaterad