Samråd om bostäder vid Västertorpsvägen

Publicerad
Uppdaterad
Stockholmshusen och studentbostäder, vy från gång- och cykelvägen. Illustration: Larsson Arkitektur AB.

Välkommen på samråd om byggandet av 100 hyresrätter och 165 studentbostäder vid Västertorpsvägen.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Förslaget gör det möjligt att komplettera området med cirka 100 lägenheter. Utöver det blir det möjligt att skapa cirka 165 studentbostäder. Studentbostäderna blir möjliga dels genom nybyggnation, dels genom att bygga på befintligt hotell inom fastigheten. 

Planområde

Förslaget gäller fastigheten Västberga 1:1 i Västertorp.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas mellan den 28 november 2017 och den 30 januari 2018 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls tisdag den 5 december klockan 16.30 till 19.00 i lokalen Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet