Samråd för Skeppsholmsviken 6 vid Gröna Lund

Publicerad
Uppdaterad

Nu bjuder vi in till samråd för ny detaljplan för fastigheten Skeppsholmsviken 6 med flera vid Gröna Lund.

Inbjudan till samråd

Samrådsmöte 22 november

Du bjuds härmed in till samråd för planförslaget för detaljplan för fastigheten Skeppsholmsviken 6 m. fl. vid Gröna Lund.

Under samrådstiden har du möjlighet att lämna önskemål och synpunkter som berör planförslaget.

Vid samrådsmötet presenteras planförslaget och det finns möjlighet att ställa frågor till sakkunniga inom t. ex. gestaltning, kulturmiljö och buller.

Datum: 22 november
Tid: 17.00–19.00
Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar. Bygg- och plantjänsten (länk till ärendet)

Planförslaget visas under samrådstiden som pågår 14 november 2017–31 januari 2018, i Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet