Samråd om Stora Sköndal

26 september 2017

Välkommen på samråd om programmet för Stora Sköndal. Samrådet pågår mellan 29 september och 6 november 2017.

Inbjudan till samråd

Förslag

Förslaget redovisar hur Stora Sköndal kan utvecklas med nya bostäder samt arbets- och mötesplatser. 

Programmet beskriver en blandstad med ca 4 400 nya bostäder, varav 350 för personer med särskilda behov. Dessutom planeras det för cirka 1 500 nya arbetsplatser, en utbyggd vård- och omsorgsverksamhet, tre skolor, utbyggt campus, en idrottshall för personer med funktionsvariation med mera. 

Planområde

Stora Sköndal är ett cirka 84 hektar stort område söder om Stockholm. Fastigheten har strand mot sjön Drevviken och gränsar också mot Flatens naturreservat. 

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Programmet ställs ut på samråd den 26 september till och med den
6 november 2017. Under samrådstiden kan du se förslaget på:

  • Tekniska Nämndhuset, Fyrkanten, Fleminggatan 4. Vardagar
    8-17.
  • Kristinahuset i Stora Sköndal, Herbert Widmansväg 7. Vardagar 10-16, helger 11-15. 
  • Sköndals bibliotek, Sköndalsvägen 91. Måndagar 12-19, onsdagar och torsdagar 10-17 samt lördagar 11-15.
  • Farsta bibliotek, Farstagången 8. Måndagar, onsdagar och torsdagar 11-19, tisdagar 12-19, fredagar 10-18, helger 11-15. 

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls den 19 oktober klockan 15-20 i Kristinahuset, Stora Sköndal, Herbert Widmansväg 7. Under mötet finns Stadsbyggnadskontorets projektledare, tjänstemän från stadens förvaltningar samt represententer från stiftelsen på plats för att svara på frågor.