Samråd om ny sorteringsanläggning med mera i Högdalen

19 september 2017

Välkommen på samråd kring planförslag för kvarteret Tippen med mera. Förslaget gäller ny sorteringsanläggning och utbyggnad av kraftvärmeverk i Högdalen. Samrådet pågår till och med 31 oktober.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Planen syftar till att utveckla de avfalls och återvinningsverksamheter som finns inom området. Ändringarna i detaljplanen kommer göra det möjligt att bygga en ny sorteringsanläggning för avfall samt en utbyggnad av kraftvärmeverket med två pannor och en ackumulatortank. Natur- och parkmark tas i anspråk för att göra detta möjligt.

Planområde

Planområdet omfattar ca 185 520 kvadratmeter och ligger i södra delen av Högdalens industriområde.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan ta del av alla handlignar och lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden den 19 september till och med den 31 oktober i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls den 27 september 2017 klockan 17.00 – 19.00 i Skönstaholmsskolans matsal på Lördagsvägen 20 i Hökarängen.

Läs mer om utbyggnaden av avfallsanläggningen