Mötesplats och arbetsplats

Blommor planteras vid Slussen.
Slussen är både en viktig mötesplats och en stor arbetsplats.
06 juni 2017

Slussen är både en mötesplats och arbetsplats med plats för många. Se filmen om hur människor upplever ombyggnaden.

Läs mer om Slussens ombyggnad