Markundersökningar 26 juni till 7 juli

Foto på torghandel, människor som handlar.
Foto: Torghandel vid Brommaplan
12 juni 2017

Som en del i utredningsarbetet planerar vi att utföra markundersökningar vid Brommaplan under perioden 26 juni till 7 juli.

Undersökningarna sker i huvudsak i anslutning till Brommaplans torg samt bussterminalen.

Markproverna kommer huvudsakligen att ske i anslutning till Brommaplans torg och bussterminalen inom markerat område på kartan.

Markproverna kommer huvudsakligen att ske i anslutning till Brommaplans torg och bussterminalen inom markerat område på kartan.

Undersökningarna utförs så långt det är möjligt under dagtid, men på grund av många människor som vistas i området och mycket trafik måste en del borrningar genomföras under natten 2 - 3 juli. Arbetet börjar cirka kl. 19 och pågår hela natten.

Arbetet utförs av Golder Associates AB på uppdrag av Stockholms stad.

Information:
Om genomförande av markundersökningar:
Ingrid Fors, byggprojektledare på exploateringskontoret
E-post: ingrid.fors@stockholm.se
Telefon, växel: 08-508 276 00.

Frågor om markundersökningarna (teknisk karaktär):

Katarina Gyllenberg, Golder Associates AB
E-post: katarina.gyllenberg@golder.se
Telefon, växel: 08-506 306 00.

Vi ber om ursäkt för eventuella störningar.

Foto på torghandel, människor som promenerar
Foto: Grammet, Brommaplan