Samråd om avstyckning av två fastigheter i Solhem, Spånga

De två fastigheterna markerade på en karta över Solhem, Spånga.
De två fastigheterna Astern 2 och Astern 13 i Solhem markerade med rött.
02 maj 2017

Välkommen att lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan för fastigheterna Astern 2 och Astern 13 i Solhem, Spånga. Förslaget innebär att fastigheterna avstyckas och att två nya enbostadshus kan byggas. Samrådstiden är 2 maj till 22 juni 2017. Öppet hus hålls den 23 maj 2017, kl. 18 – 19 i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Samråd om avstyckning av två fastigheter i Solhem, Spånga

Förslag till detaljplan 

Förslag till detaljplan där fastigheterna Astern 2 och Astern 13 i Solhem, Spånga styckas av för komplettering med ytterligare två enbostadshus på fastigheterna.

Planområde 

Fastigheterna Astern 2 och Astern 13 ligger i småhusområdet Solhem i Spånga med adresserna Drevkroken 34 och Piltgränd 7. Tomterna är ca 1300 kvm stora och bebyggda med var sitt enbostadshus i en våning med inredd vind. Planområdet gränsar mot Drevkroken, Piltgränd samt fastigheterna Astern 10 och Astern 3.

Titta på förslaget

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 2 maj till 22 juni 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på öppet hus

Öppet hus hålls den 23 maj 2017, kl. 18 – 19 i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.