Samråd om ny träningshall för skridsko och bandy

08 mars 2017

Stockholms stad utreder just nu möjligheterna att uppföra en ny träningshall för skridsko och bandy på Gubbängens IP.

Inbjudan till samråd

Detaljplanförslaget möjliggör en träningshall för bandy och en fördelningsstation vid Gubbängens IP. Fördelningsstationen behövs för att öka kapaciteten i elnätet.

Utformningen av dessa två anläggningar är viktig för att förstärka Gubbängens IP som ett offentligt rum för sport och rekreation, samt ge idrottsplatsen en starkare identitet genom höga arkitektoniska ambitioner.

Planområde

Planområdet utgörs av två delar av Gubbängens IP som ligger norr om Örbyleden i den västra delen av Gubbängen. Områdetomfattar cirka 3 hektar och är del av fastigheten Gubbängen 1:1 som ägs av Stockholms stad. 

Titta på förslaget

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 7 mars – 28 mars  2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus håll den 16 mars klockan 17.00 till 19.00 i Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Läs mer