Samråd för Ankaret 28 med flera på Kungsholmen

Publicerad
Uppdaterad

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för Ankaret 28 med flera på Kungsholmen. Planen är att den befintliga vandrarhemsverksamheten i den norra delen av fastigheten fortsätter och att områdets befintliga volym och markanvändning, med bostäder, parkering och affärsverksamhet fortsätter. Samrådstiden är 28 februari – 11 april 2017.

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 28 februari – 11 april 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Du kan ta del av alla handlingar i Bygg- och plantjänsten.