Förslag på Stockholmshus i Farsta strand

Perspektivbild, vy från öster. I förgrunden syns Nordmarksvägen och i bakgrunden bebyggelse nära Farsta strands centrum. Bild: ÅWL Arkitekter
22 december 2016

Nu pågår samråd om förslaget att bygga fyra Stockholmshus med cirka 90 hyreslägenheter samt ett parkeringshus i Farsta strand. Välkommen på öppet hus om förslaget på Farsta bibliotek den 16 januari.

Förslag till detaljplan 

Fyra Stockholmshus

Enligt planförslaget kommer Familjebostäder att bygga fyra punkthus på rad längs med Nordmarksvägen. Bostadshusen blir sex våningar höga och rymmer runt 90 lägenheter i form av hyresrätter. Lägenheterna kommer i storlekarna två eller tre rum med kök.

Mellan husen skapas gemensamma gårdar med olika karaktär. Till exempel får vissa mer privat karaktär och andra blir mer öppna och fokuserar på lek. Under husen föreslås ett underjordiskt garage som ersätter de platser som försvinner i och med de nya bostadshusen.

Information om Stockholmshus

Nytt parkeringshus

Ett parkeringshus i tre våningar byggs cirka 400 meter från de planerade bostäderna för att möta det framtida behovet av parkeringsplatser i Farsta strand. Parkeringshuset bidrar dessutom till att det blir lättare att bygga nya bostäder på tomter med begränsad storlek och dåliga förhållanden för parkeringsplatser. Parkeringshuset placeras mellan en kulle i väster och tunnelbanans schakt i öster och förslås så att infartsparkering fortfarande är möjlig i marknivå.

Planområde

Planområdet består av två delområden som ligger runt 350 meter ifrån varandra i Farsta strand. På det ena delområdet, vid Nordmarksvägen, kommer Familjebostäder att bygga bostäder och på det andra kommer ett parkeringshus byggas. Området där bostäderna ska byggas ligger cirka 200 meter från Farsta strands tunnelbanestation och pendeltågsstation. Delområdet för parkeringshuset ligger runt 150 meter från de båda stationerna.

I närområdet finns flera förskolor och familjedaghem samt skolorna Farsta strandskolan och Magelungsskolan. Närmaste större centrum är Farsta centrum med omkring 150 butiker och restauranger.

Titta på förslaget

I Bygg- och Plantjänsten kan du ta del av alla handlingar och lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och Plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 15 december 2016–29 januari 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Planförslaget visas även på Farsta bibliotek då det har öppet.
Farsta bibliotek

Välkommen på öppet hus

Samrådsmöte hålls i form av öppet hus måndagen den 16 januari 2017, klockan 16.30–18.30 på Farsta bibliotek, Farstagången 8.

Läs mer om del av kvarteret Bjurö